نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. طبقه بندی تصاویر بافتی نویزدار با استفاده از شبکه عصبی عمیق و الگوی دودویی محلی کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

جواد آسلیمی ضامنجانی؛ محمد حسین شکور؛ محسن رحمانی