نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شخصیت و خصوصیات فردی بر اساس دستنوشته فارسی با استفاده از درخت تصمیم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-28

وحید قدس؛ حوریه عربیان