نویسنده = معین، محمدشهرام
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از الگوریتم های فرامکاشفه ای برای بهبود نسبت فشرده سازی و نرخ بازشناسی تصاویر در یک سامانه بازشناسی چهره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

فاطمه صالحی؛ محمدشهرام معین