نویسنده = چاله چاله، عبداله
تعداد مقالات: 5
1. نرمال‌سازی رنگ تصاویر بافت‌آسیب‌شناسی با استفاده از شبکه‌های مولد تخاصمی شرطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

پگاه صالحی؛ عبداله چاله چاله


4. تخمین کوانتومی الگوی باینری محلی تطبیقی به‌منظور تشخیص هویت مبتنی بر چروکیدگی بندانگشت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-132

بهناز پروانه؛ عبداله چاله چاله