نویسنده = �������� ���������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-63

مهران محبوب خواه؛ توحید کریم بابازاده ممقانی