نویسنده = فاتح، منصور
تعداد مقالات: 2
1. بهبود شبکه عمیق R-FCN در آشکارسازی و برچسب‎زنی اشیاء

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-59

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


2. دسته‌بندی نوع تاری تصویر در تاری‌های سراسری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-118

الهه علی پور؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح