نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ‌مروری بر روشهای انطباق تصویر، مفاهیم و کاربردهای آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-67

زهرا حسین نژاد؛ مهدی نصری