نویسنده = افرا، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. تصدیق برخط امضا با استفاده از ویدئو

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-73

بهرام افرا؛ هادی گرایلو