نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی ناحیه تومور مغزی با استفاده از بخش‌بندی دومرحله‌ای تصاویر MRI

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-57

سینا توسن؛ ناصر مهرشاد؛ کاظم قائمی