نویسنده = هادی زاده، هادی
تعداد مقالات: 2
1. افزایش دقت بازشناسی صحنه‌های طبیعی پویا با استفاده از همبستگی بین نقشه‌های ویژگی در شبکه‌های عصبی پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

صفورا حیدری؛ عباس ابراهیمی مقدم؛ مرتضی خادمی؛ هادی هادی زاده