نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. کلاس‌بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در تصاویر اولتراسوند پستان با کمک ویژگی‌های ریخت‌شناسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-89

هدا نعمت؛ علی محلوجی فر؛ علی گویا؛ نسرین احمدی نژاد