نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. روشی جدید برای نویزگیری و لبه‌یابی تصاویر با استفاده از توابع هار گویا شده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-111

پریسا نورس؛ ناصر آقازاده