نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. ارائه یک روش نوین در طبقه‌بندی انواع گونه‌های پروانه با استفاده از پردازش تصویر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-38

محمد قاسمی شرف؛ منصور اسماعیل پور