نویسنده = کریم رجایی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از سیگنال‌های بالابه‌پایین مبتنی بر محتوا برای بهبود بازشناسی شییء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

الهه سلطاندوست ناری؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی


2. مدل‌سازی محاسباتی جداسازی شیء هدف از پس‌زمینه در بازشناسی اشیاء با الهام سیستم بینایی انسان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

فریبا عباسی؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی