نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از سیگنال‌های بالابه‌پایین مبتنی بر محتوا برای بهبود بازشناسی شییء

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-45

الهه سلطاندوست ناری؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی


2. مدل‌سازی محاسباتی جداسازی شیء هدف از پس‌زمینه در بازشناسی اشیاء با الهام سیستم بینایی انسان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

فریبا عباسی؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی