نویسنده = �������� ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر سیستم های کمکی کامپیوتری با هدف شناسایی توده در تصاویر سه بُعدی اولتراسوند خودکار پستان (ABUS)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 139-153

احسان اله کوزه گر؛ محسن سریانی؛ حمید بهنام؛ معصومه سلامتی