نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با استخراج خودکار بخش‌های مشترک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-39

محسن بیگلری؛ علی سلیمانی؛ حمید حسن پور