نویسنده = یمقانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی با استفاده از استاندارد HEVC

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-139

محمدرضا یمقانی؛ فرزاد زرگری