نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل‌های توسعه‌یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه‌گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-87

ملیحه مردانپور؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ حسین جوانشیری