نویسنده = حسن زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص خرابی در قطعات فلزی از طریق تصاویر C-scan حاصل از حسگر AMR با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

سعید رمضانی؛ رضا حسن زاده