نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. شبکه‌ی تصویری تصویرنت (تجربیات، چالش‌ها و ابزارهای بومی‌سازی شبکه‌ی تصویری ImageNet)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-126

فرزاد زرگری؛ فرزانه رحمانی؛ مژگان فرهودی؛ محمدحسین زابل زاده؛ زینب پرکار؛ احسان قاسمی