نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص سلول‌های میتوزی در تصاویر بیوپسی پستان با کمک ماشین‌های یادگیری سریع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-138

سوشیانت ذکریاپور؛ حمید جزایری؛ مهدی ازوجی