نویسنده = �������� �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. پالایش شرح گذاری مجموعه تصاویر با مقیاس بزرگ با یادگیری انتقالی در شبکه عصبی کانولوشنال عمیق

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-52

شیما جوانمردی؛ محمد علی زارع چاهوکی


2. مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل‌های توسعه‌یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه‌گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-87

ملیحه مردانپور؛ محمد علی زارع چاهوکی؛ حسین جوانشیری