نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شماره پلاک خودرو بر اساس یادگیری عمیق با نظارت ضعیف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 25-34

محمدرضا محمدی