نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی محیط کشت ریزجلبک‌های بیودیزلی با استفاده از ماشین بینایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 137-148

سینا لبافی؛ علیرضا زاهدی