نویسنده = سلطاندوست ناری، الهه
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از سیگنال‌های بالابه‌پایین مبتنی بر محتوا برای بهبود بازشناسی شییء

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-45

الهه سلطاندوست ناری؛ رضا ابراهیم پور؛ کریم رجایی