نویسنده = حسین ابراهیم نژاد
تعداد مقالات: 5
1. تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد


3. بازشناسی علامت‌های ساکن زبان اشاره‌ی فارسی با استفاده از یک توصیف‌گر شکلی جدید

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-66

ژیلا موسویان؛ حسین ابراهیم‌نژاد


4. بازیابی تصاویر چهره با استفاده از ترکیب هیستوگرام گرادیان و الگوی باینری محلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 58-68

محمد قاصری؛ حسین ابراهیم نژاد


5. تخمین حالت و همتراز سازی مدل های سه بعدی با کمینه سازی تابع خطا در تصاویر سایه نما

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 28-43

محمد رمضانی؛ حسین ابراهیم نژاد