نویسنده = محمدامین شایگان
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی شی ماهی در تصاویر رنگی زیرآب با فضای رنگی CIE L×a×b

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

محمدامین شایگان؛ نساء سریریچی عبودزاده


3. معرفی یک روش جدید برای بهبود کیفیت تصاویر زیر آب در فضای رنگی YIQ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-64

علی حسینی؛ محمدامین شایگان؛ سعید صدیقی