نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی شی ماهی در تصاویر رنگی زیرآب با فضای رنگی CIE L×a×b

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 59-79

محمدامین شایگان؛ نساء سریریچی عبودزاده


3. معرفی یک روش جدید برای بهبود کیفیت تصاویر زیر آب در فضای رنگی YIQ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-64

علی حسینی؛ محمدامین شایگان؛ سعید صدیقی