نویسنده = هادی یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین توزیع دانه بندی قطعات سنگ خرد شده ناشی از انفجار با استفاده از بازشناسی الگوی تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1397

هادی یعقوبی؛ حمید منصوری؛ محمد علی ابراهیمی؛ حسین نظام آبادی پور