نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب حسگر دوربین به‌منظور افزایش دقت تخمین ارتفاع و طول عمر شبکه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

فهیمه فولادگر؛ شادرخ سماوی؛ محمدرضا سروش مهر