نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. یک روش بهبود یافته یادگیری کوتاه مدت مبتنی بر گرادیان نزولی در سامانه های بازیابی تصویر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-27

عصمت راشدی؛ حسین نظام آبادی پور؛ سعید سریزدی