نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازیابی تصاویر چهره با استفاده از ترکیب هیستوگرام گرادیان و الگوی باینری محلی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 58-68

محمد قاصری؛ حسین ابراهیم نژاد