نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر سیستم‌های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-55

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا


2. آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده از سیستم استنتاج فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-57

محمدحسین سیگاری؛ حمید سلطانیان زاده؛ حمیدرضا پوررضا