نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. روشی ترکیبی و نیمه نظارتی مبتنی بر گراف برای برچسب‌زنی خودکار تصاویر

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 79-88

مجتبی کردآبادی؛ محرم منصوری زاده؛ حسن ختن لو