نویسنده = ���������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تولید طرح چهره از تصویر نمونه با کدگذاری الگوی دودویی محلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-146

امیررضا امیرفتحیان؛ حسین ابراهیم نژاد