نویسنده = گونا رحمانیانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت تصاویر رنگی با استفاده از‌ ویژگی‌های ساختاری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-28

گونا رحمانیانی؛ آزاده منصوری