نویسنده = موسویان، ژیلا
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی علامت‌های ساکن زبان اشاره‌ی فارسی با استفاده از یک توصیف‌گر شکلی جدید

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-66

ژیلا موسویان؛ حسین ابراهیم‌نژاد