نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی ساختار هدف در سیستم ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-75

امیرحسین نایبی آستانه؛ علیرضا احمدی فرد