نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی یک روش جدید برای بهبود کیفیت تصاویر زیر آب در فضای رنگی YIQ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-64

علی حسینی؛ محمدامین شایگان؛ سعید صدیقی