نویسنده = ���������� ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

مریم افضلی؛ عمادالدین فاطمی زاده؛ حمید سلطانیان زاده