نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. روشی نوین به منظور کاهش نویز لکه‌ای تصاویر رادارهای دهانه ترکیبی در حوزه موجک

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 93-104

مریم امیرمزلقانی؛ علیرضا سلیمی