نویسنده = ازوجی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. بهبود کنتراست تصاویر ماموگرام با حفظ شکل ضایعه مبتنی بر تنظیم وفقی ضرایب فیلتر چندجمله ای غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

ویدا حسن زاده؛ مهدی ازوجی


2. تشخیص سلول‌های میتوزی در تصاویر بیوپسی پستان با کمک ماشین‌های یادگیری سریع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 127-138

سوشیانت ذکریاپور؛ حمید جزایری؛ مهدی ازوجی


3. بهبود وفقی کنتراست با استفاده از متعادل‌سازی بهینه‌ی هیستوگرام دوبعدی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-24

سحر ایروانی؛ مهدی ازوجی