نویسنده = ���� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر سیستم های برچسب زنی تصاویر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-17

رویا راد؛ منصور جم زاد