نویسنده = ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه‏ بندی تومورهای خوش‌خیم و بدخیم در سینه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 45-55

حمزه حسن نیا؛ مهدی چهل امیرانی؛ مرتضی ولی زاده