نویسنده = ایلانی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش های قطعه بندی لایه های قرنیه در تصاویر توموگرافی انسجام نوری (OCT) و تعیین ضخامت لایه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1399

سمانه ایلانی؛ نرگس طباطبائی مشهدی؛ قاسم صادقی بجستانی؛ بهزاد برازنده