نویسنده = زرگری، فرزاد
تعداد مقالات: 2
1. شبکه‌ی تصویری تصویرنت (تجربیات، چالش‌ها و ابزارهای بومی‌سازی شبکه‌ی تصویری ImageNet)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-126

فرزاد زرگری؛ فرزانه رحمانی؛ مژگان فرهودی؛ محمدحسین زابل زاده؛ زینب پرکار؛ احسان قاسمی


2. فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی با استفاده از استاندارد HEVC

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-139

محمدرضا یمقانی؛ فرزاد زرگری