نویسنده = فرزاد زرگری
شبکه‌ی تصویری تصویرنت (تجربیات، چالش‌ها و ابزارهای بومی‌سازی شبکه‌ی تصویری ImageNet)

دوره 5، شماره 2، آذر 1397، صفحه 115-126

فرزاد زرگری؛ فرزانه رحمانی؛ مژگان فرهودی؛ محمدحسین زابل زاده؛ زینب پرکار؛ احسان قاسمی


فشرده سازی و بازیابی تصاویر رادیولوژی با استفاده از استاندارد HEVC

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 129-139

محمدرضا یمقانی؛ فرزاد زرگری