نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. هم‌مرجع سازی دقیق باند به باند تصاویر چند طیفی هوایی بر اساس کاهش خطای عدم انطباق باندها حاصل از جابه‌جایی ارتفاعی

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 17-33

محمد حسن پور؛ فرزانه دادرس جوان؛ فرهاد صمدزادگان؛ نیما زرین پنجه