نویسنده = غفاری، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه رویکرد مستقل از نویسنده مبتنی بر ترکیب ویژگی پارامتریک و الگوی دودویی محلی در سیستم بازشناسی امضای برون‌خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1399

مریم هوتی نژاد؛ حمیدرضا غفاری